Historie

Nyrnberggården består af tre lige store bygninger, som ligger på hver sin gade: Bremensgade, Trægården og Nyrnberggade. Bygningerne blev opført i 1934-1936 Der er 14 opgange i hver bygning . Altså i alt 42 opgange med 10 lejligheder i hver. Der var 20 1-værelseslejligheder, 140 2-værelseslejligheder og 260 2½-værelseslejligheder

Bygningerne er tidstypisk for 30'erne, og da de ydermere er tegnet af de kendte arkitekter Kay fisker og CF Møller, er de af Københavns kommune blevet betegnet - ikke som fredede- men bevaringsværdige.

Bygningerne var oprindelig ejet af Københavns kommune. I 1995 blev ejendommene solgt til det nystiftede Andelsboligselskab AB Nyrnberggården, som var forpligtet til fortsat at udleje de lejligheder, som ikke ved overtagelsen var blevet til andelsboliger.

Siden 1995 er de lejelejligheder, der er blevet fraflyttet, solgt som andelslejligheder og en del lejligheder er blevet sammenlagt.

I 2011 er der 321 andelslejligheder (heraf er 26 store sammenlagte lejligheder) og 67 lejelejligheder.

2012
Generalforsamlingen godkender udskiftning af tagene.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at tagene udskiftes

2005 Fortovsrenovering og ny asfalt i Bremensgade, Breslausgade og Trægården

2004
Omfattende facaderenovering
Etablering af bredbåndsanlæg med forbindelse til alle lejligheder.
2002 Renovering af alle opgange

2001
Nyetablering af 2 fælles vaskerier
Udskiftning af alle opgangsdøre
Renovering af fortove og parkeringspladser i Nyrnberggade og Eliasgade
2000 Udskiftning af alle faldstammer fra badeværelser og stigestrenge i Nyrnberggade og Trægården

1999
Udskiftning af alle køkkenfaldstammer i Nyrnberggade og Trægården
Renovering af alle udvendige kældertrapper
1997 Bygning af nye affaldskure

1996 Udskiftning af alle faldstammer i Bremensgade

1995
Renovering af legepladsen i Trægården

1994Espalierer og blomstrende planter anbragt ved facader og gavle
Flere nye cykelstativer opstillet i Nyrnberggade
Fast aftale indgået med udlejer om helhedsløsning for Trægården: flere cykelstativer, blomsterkummer samt nye affaldscontainere i 1995
Beboer-informationsmøde vedr. eventuelt andelskøb af ejendommen
Aftale indgået med KTAS Kabel TV om bedre vedligeholdelse af tv-nettet

1993
To gange leje-tilbagebetaling plus renter!
Alle huller og revner i samtlige trappegange repareret
De nye vinduer gennemgået og efterrepareret
Bænke og borde fjernet fra de to græsplæner pga. natlige støjgener
Aftale om indførelse af mikro-skraldebil indgået med R98

1992
B/R-kontor og møde-/beboerlokale indrettetEtablering af nye altaner
Nye cykelstativer opstillet i Bremensgade og Nyrnberggade
Ny asfalt anlagt i Græsvænget og på tørrepladserne
Fast belysning etableret på lofterne i Trægården og Bremensgade
Beboermøde vedr. afstemning om tilladelse til husdyrhold i lejlighederne

1991
Termovinduer monteret i alle lejligheder + kældervinduer repareret
Kælder-rydning samt –lokaleregistrering og –udlejning iværksat”Talsmandsklubben på Amager” oprettet af fire kommunale ejendomme
Bænke og borde opstillet på de to græsplæner
De brandsikrede nye dørplader malet sorte

1990
Kollektiv udmeldelse af Lejernes LO (!)
Ny asfalt anlagt i Trægårdens Nyrnberg-side
Renovering af beboervaskerierne + opstilling af nye vaskerimaskiner

1988
Beboermøde vedr. afstamning om indlæggelse af hybridnet
Nye fortovsfliser i Bremensgade og Nyrnberggade 1989
Fast belysning etableret på lofterne i Nyrnberggade
Nye Ruko-låse sat i samtlige mellemdøre på alle loftsgange
Belysning oven over kælderhalsene etableret
Alle gadedørslåse efterset og repareret
Kælderrum til barnevogne genindrettet i Trægården og Nyrnberggade
Beboer-wc indrettet ved kælderindgangen til vaskerierne
Påbud fra Huslejenævnet til udlejer om at udskifte samtlige vinduer

1987
Lamper opsat oven over samtlige gadedøre (efter 45 års mørke…)
Nye varmtvandsrør installeret i samtlige lejligheders køkken og badeværelser
Kollektiv indkaldelse i Lejernes LO ved en såkaldt sekretariatsaftale

1986
Maling af vinduer og altandøre i Trægården 14-28
Nye trådnet monteret foran kældervinduerne
Skilte vedr. ”Parkering Forbudt” opstillet for enderne af Trægården
Parkeringsbåse indrettet i Eliasgade ved ejendommens gavle
Trafikdæmpende foranstaltninger (bump) etablereret i Trægården

1985
Jernstakittet omkring græsplænerne m.m. fjernet
Legehuse og nye bænke opstillet på legepladserne
Defekte fortovsfliser udskriftet i Bremensgade og Nyrnberggade
Det gamle betonskur i Græsvænget fjernet
Helt nyt fortov og ny kørebane anlagt i Trægården
Første nye cykelstativer opstillet i Trægården
Elektronisk aflåsning af beboervaskerierne.
Urafstemning om tilladelse til husdyrhold i lejlighederne