Nyhedsarkiv

10.03.2015 - Skærpelse af reglerne vedr. pasning af hunde
 
Bestyrelsen vil gøre alle beboerne i AB Nyrnberggården opmærksom på reglerne vedr. hundehold og Skærpelsen vedr. pasning af hunde.
 
Flertallet af beboerne, har på generalforsamlingen tilkendegivet, at de ikke ønsker hundehold i foreningen. Det fremgår klart af vores husorden. som kan læses her.
 
Dog er det tilladt at have besøg af hunde.
 
Undtagelsesvis kan man passe en hund i en kortere periode, dog max 3 uger om året. Det forudsætter, at man SENEST en uge før pasningen begynder, afleverer en seddel til viceværterne eller bestyrelsen, hvor perioden er angivet.
 
Bestyrelsen understreger, at overtrædelse af husordenen kan få alvorlige konsekvenser og i yderste fald føre til eksklusion. 
 
Vh Bestyrelsen
 
   
 
   
   
10.03.15 - Cykler:
 
Vi har igen store problemer vedr. vores cykler.
Cykelstativerne er overfyldte og der er tilsynladende mange efterladte cykler. 
 
Inden sommerferien vil viceværterne gennemføre en oprydning og indsamling af efterladte cykler. 
 
Datoen og proceduren hertil, kommer der nærmere besked om senere. 
 
Herefter vll der hvert år (fra 2016) blive gennemført en oprydning og indsamling af efterladte cykler i oktober måned.
 
Vh Bestyrelsen 
 
   
 
   
   
10.03.2015 - Nyt vedr. Projekt Grønne gårde.
 
Som i måske allerede ved, så har bestyrelsens gennem flere år, søgt midler hos Københavns Kommune til at renovere vores gårdmiljøer. 
 
På generalforsamlingen i år, hørte vi om projektet og blive orienteret om, at vi fortsat afventet svar fra Kommunen. 
 
Det svar har vi fået nu. og vi er kommet med i året pulje. Bestyrelsen er blevet inviteret til et møde, inden projektet lægges i udbud. 
 
Vi ser frem til mødet og glæder os til at invitere til beboermøde, hvor temaet bliver "Tanker og ideer" til vores kommende gårdmiljøer. 
 
Vi vil orientere i takt med at vi få nyt i sagen.
 
Lige nu afventer vi en dato for mødet. 
 
Vh Bestyrelsen
 
   
 
   
   
Januar 2015 - GÅRDMILJØ
 
ER DU TRÆT AF SYNET AF VORES GÅRDMILJØER??
- SÅ ER DET NU DU SKAL STOPPE OP OG LÆSE SKRIVELSEN I DETTE LINK!!
Gå forbi gårmændene eller kig ned til bestyrelsen på mandag den 22. dec elller 12. januar 2015
 
   
 
   
   
juni 2014

Nye vaskeprodukter
Forsøgsvis køres med Neutral i vaskeriet Trægården 4 (vaskeri 1)
og med Biotex (med parfume) i vaskeriet Trægården 12 (vaskeri 2)
 
   
 
   
   
1. juli

Der er nu investeret i et telt - har været sat op i Trægården. 
Nærmere retningslinjer for leje kommer - god sommer.
 
   
 
   
   
HUSK OVERGANGEN TIL FIBERBY 1/8/2014.

Det er ved at være tid til overgangen til Fiberby og vi beder alle som ønsker at overgå, om at læse infobrev fra Fiberby. Det er tidligere delt ud til alle og findes i linket ude til venstre.
Beboere som ønsker at bibeholde fastnettelefoni, skal huske at oprette sit telefonnummer hos Bolignet. Bokse til Bolignet er gratis indtil d. 15/8/2014 og ankommer til ejendomskontoret sidst i denne måned.
Fiberby kan levere trådløse routere i en god kvalitet og vil blive leveret til ejendomskontoret sidst i denne måned
Beboere som ønsker at købe en trådløs router kan gøre dette gennem ejendomskontoret. Pris kr. 500,-, som kan trækkes over husleje.

MVH Bestyrelsen
 
   
 
   
   
Prisstigning på varme

Fra 1. januar er varmen i Nyrnberggården blevet dyrere.
 
Københavns Energi har hævet prisen med cirka ni procent.
 
 
   
 
   
   
Renovering efter skybruddet

Arbejdet med at renovere ejendommens kælderarealer efter skybruddet den anden november 2011 er ved at være færdigt. Dog er malerarbejdet på alle hovedtrapper m.m endnu ikke begyndt. Det sker formentlig i begyndelsen af maj. Det er Mernilds Malerservice, der står for udbedringerne.

V.h. viceværterne
 
   
 
   
   

NYE NØGLER (24-03-2013)

 
Fredag og i dag er der enten via brevsprække eller i postkasse lagt nye nøgler, da alle låse for og bag er blevet "midlertidigt" skiftet. 
 
Efter påske vil bestyrelsen tage stilling til hvilket låsesystem, der skal benyttes fremover; samme system som før, elektroniske nøgler eller elektroniske chips.
 
Der er ved at blive hentet tilbud på forskellige løsninger. 
 
 
 
TYVERI af nøgler (23-03-2013)
 
Vi beklager ulejligheden og alt det besvær det giver andelshavere og lejere.
 
Vi arbejder intenst - i samråd med politi og forsikringsselskab - på at finde en løsning.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

 

ADVARSEL - indbrud i ejendomskontoret i Nyrnberggade
 
A/B Nyrnberggården
VIGTIG information vedrørende indbrud og stjålne nøgler.
 
resume af lejlighedsomdelt skrivelse
 
Der har i nat - 21/3 2013 - været indbrud på ejendomskontoret i Nyrnberggade 42 kld. Begge nøgleskabe blev flået ud af væggen og stjålet, hvorfor alle nøgler er væk. Nøglerne var ikke forsynet med adresselabel, men med lejlighedsnumre.
 
Hvis du aldrig har afleveret nøglet til gårdmændene, vedrører dette umiddelbart ikke dig.
 
De afleverede nøgler er nu forsvundet og er dermed i de "forkerte hænder", hvorfor nøglen kan misbruges.
 
Foreningen er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig, da nøglerne er opbevaret som de skal.
 
Bestyrelsen anbefaler derfor alle, der har haft en nøgle liggende hos gårdmændene, til at få skiftet/omkodet låsen ind til lejligheden. Meld sagen til dit forsikringsselskab (indboforsikring), der muligvis dækker.
 
OBS der kan være begrænsninger ift dækning af "indbrud" i lejligheder, hvis der er brugt nøgle - også selvom nøglen er stjålet. TJEK med dit forsikringselskab.
 
Foreningens låsesmed, DK-Låseservice kan kontaktes på tlf: 4352 9966
 
Bestyrelsen anmoder alle om at være opmærksomme på andre personers færden i ejendommen, da tyven/-e muligvis vil forsøge at benytte nøglerne.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen for A/B Nyrnberggården
 

Ingen hunde i Nyrnberggården. Læs mere her (30-01-2013)

Indkaldelse til generalforsamling

Der er generalforsamling i AB Nyrnberggården torsdag den 24. januar kl. 19 på Kofoeds Skole. Se indkaldelsen til generalforsamling her (29-01-2013)

Ny formand indtil generalforsamlingen

Formanden for Nyrnberggårdens bestyrelse, Søren Manniche og bestyrelsens næstformand Brian Mathiassen har trukket sig fra bestyrelsen. Morten Schultz er konstitueret formand indtil generalforsamlingen. Se bestyrelsens sammensætning her (29-01-2013)