Fællesarealer

I gårdene er der fire fælles grill, som kan benyttes af alle. Man skal selv købe trækul m.m. Grillriste skal rengøres efter brug.

Der findes to gårdtoiletter ved bagsiden af Trægården nr. 6 samt Nyrnberggade nr. 36, som hoveddørsnøglen passer til.

Trapperum og opgange er indrettet og godkendt som adgangs- og flugt-/brandveje, derfor må man ikke stille effekter af nogen art i ejendommens trapperum (opgange).

Det betyder bla., at der ikke må stilles cykler, barnevogne, sko, blomster, møbler (fx skostativ), varer, affald osv. i opgangene, da det kan medvirke til udbredelse af brand eller hindre personers flugt og brandvæsnets indsats i tilfælde af brand.

 Se også foreningens husorden.