Pas på tricktyve

Fra Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside:

Især vores ældre risikerer at blive udsat for tricktyveri, men alle bør være opmærksomme, hvis en fremmed vil lukkes ind.

Tricktyveri er, når en tyv snyder sig ind i dit hjem ved at udgive sig for at være læge, politimand, hjemmehjælper, håndværker - eller måske vil personen bare 'låne telefonen'.

Du kan beskytte dig mod tricktyve

Det mest almindelige er, at det ringer på døren, og uden for står en eller to personer, som beder om hjælp eller siger, at de kommer fra hjemmeplejen eller for at aflæse el eller vand. Personen eller personerne beder derfor om at komme ind. Du bør være opmærksom, hvis en fremmed vil lukkes ind.

 • Kendte ansigter og navne giver tryghed, så lær dine naboer at kende og aftal nabohjælp. Del information med dine naboer om eventuelle faste aftaler du har med hjemmehjælpen, som måske har nøgle til døren, så dine naboer ikke har grund til at lukke andre ind.
 • Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere, sygeplejersker, familie og andre. Det er helt i orden at bede dem om at overholde aftalerne og ringe, hvis de er forsinkede.
 • Benyt din dørspion før du åbner hoveddøren og brug evt. en sikkerhedskæde.
 • Luk ikke nogen ind, du ikke kender eller venter besøg af. Er du i tvivl, så er det i orden at bede om legitimation, før du åbner.
 • Lad ikke kontanter, smykker og andre værdier ligge fremme.
 • Betal dine regninger via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS) eller, hvis du har mulighed for det, via netbank, så du ikke har mange kontanter liggende.
 • Hvis du bor alene, så skriv eventuelt blot dit efternavn på dørskiltet. (Henvendelse til viceværterne.)
 • Du kan sagtens være hjælpsom uden at lukke fremmede ind i dit hjem. Henvis fx personen videre til et offentligt toilet, hvis det er det, der bliver spurgt efter.
 • Det er i orden at være nysgerrig, når der kommer nye i kvarteret. Lær derudover dem at kende, der kommer fast i dit område, såsom viceværten, postbuddet mv. Det kan give tryghed i hverdagen.

 Bedre forebyggelse af tricktyverier

Ofrene for tricktyve er typisk ældre kvinder – gennemsnitsalderen er 80 år og tre ud af fire ofre er kvinder. I 25% af tilfældene får tyvene dog ikke noget udbytte med sig, dette kan være fordi flere og flere ældre er opmærksomme og undlader at lukke fremmede ind eller råber op.

Tyvenes trick består for 46% vedkommende i, at de udgiver sig for at være en, der kommer i et fagligt ærinde som fx hjemmehjælper eller håndværker, i 34% af tilfældene spørger de om en eller anden form for hjælp og i 20% tilbyder de hjælp eller gaver.

Fakta

Om tricktyveri i beboelse

 • Tyvernes trick består i, at de udgiver sig for at være en person, der kommer i et fagligt ærinde (46%), at de spørger om en eller anden form for hjælp (34%) eller, at de tilbyder hjælp eller gaver til ofrene (20% ).
 • I en fjerdedel af anmeldte tricktyverier er der tale om et forsøg eller om, at gerningspersoner forlader hjemmet uden udbytte.
 • Udbyttet består for det meste af kontanter (i gennemsnit 5.000 kr., mens medianen ligger ved 1.500 kr.) og i en fjerdedel af sagerne smykker.
 • Tricktyverier i beboelse forekommer overvejende i Hovedstadsområdet (69%) og sjældnest i Jylland (13%).

Om ofrene

 • Gennemsnitsalderen for ofrene er 80 år. Tre ud af fire er kvinder.
 • De fleste er alene i hjemmet på gerningstidspunktet, og mange bor alene.
 • Tre ud af fire ofre har hjemmehjælp – dvs. at de er vant til at åbne døren for besøgende, der har et legitimt ærinde i deres hjem.
 • En del af ofrene handler, når de udsættes for en tricktyv. De undlader at lukke tricktyven ind eller råber op; og i enkelte tilfælde slår de fra sig.
 • En del af ofrene føler sig efterfølgende utrygge, men beder sjældent om hjælp og får heller ikke tilbud herom; økonomiske konsekvenser er for det meste overskuelige. De fleste forsikringsselskaber har en seniorordning som dækker tricktyveri på lige fod med indbrudstyveri.

Om gerningspersonerne

 • Ca. halvdelen af tricktyvene er mænd og halvdelen kvinder. De fleste er i 30´erne, men en betydelig del er i 20´erne og 40´erne.
 • Ca. halvdelen er af dansk oprindelse, 30% af tricktyvene har en indvandrerbaggrund, mens 20% bor i udlandet, ofte i Rumænien.

 Læs mere på det Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside