Spørgsmål og svar

 • Spørgsmål

  Jeg vil sælge min lejlighed, hvad gør jeg?

  Svar

  Kontakt viceværterne, som anviser obligatorisk vurderingsmand og el- og vvs-syn på lejligheden. Læs også bestyrelsens vejledning til sælgere.
  Ændringer i lejligheden

 • Spørgsmål

  Må jeg ændre bærende konstruktioner?

  Svar

  Du skal have bygrådgiver tilknyttet et ombygningsprojekt, der omfatter bærende, lyd- og/eller brandmæssige konstruktioner. Byggerådgiveren skal udarbejde et notat om beregninger og tegninger af konstruktionen efter ombygningen. Rådgiveren skal mindst én gang tilse udførelsen af ombygningen og gøre rede for, at ændringerne er udført som foreskrevet. Du skal tilknytte en bygningsrådgiver, som er CVR-registreret og har rådgiver forsikringsdækning. Hvis bestyrelsen kræver det, skal du kunne fremvise en skriftlig rådgiveraftale samt beregningerne. Du skal selv betale rådgiveren.

 • Spørgsmål

  Må jeg forandre eller flytte forsyningslinjer som fx vandrør?

  Svar

  Nej.

 • Spørgsmål

  Må jeg blænde døre, nedsænke lofter eller rive en væg ned?

  Svar

  Tilladelse gives normalt, men kontakt først viceværterne, som vil orientere dig om krav om byggetilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen og fuldmagt fra bestyrelsen.

 • Spørgsmål

  Må jeg flytte en radiator eller få en større opsat?

  Svar

  Det spørgsmål skal du drøfte med viceværterne.

 • Spørgsmål

  Min nabo støjer, hvad gør jeg?

  Svar

  Prøv først at snakke med naboen, som måske ikke har tænkt på, hvor lydt der er i vores ejendom.
  Er det kun dig, der er generet, så henvend dig til bestyrelsen i kontortiden. Bestyrelsen vil forsøge at løse problemet ved at snakke med naboen.
  Er flere generet af støj, så giv bestyrelsen en skriftlig klage med underskrifter fra så mange som muligt. Klagen bliver overdraget til administrator, som tager sig af problemet.
  Hvis problemet fortsætter, så gentag klagen med tidspunkter og støjens art.

 • Spørgsmål

  Er det tilladt at have hund eller kat i lejligheden?

  Svar

  Det er ikke tilladt at have hund.
  Det er tilladt at have en kat pr. lejlighed. Hvis du vil anskaffe dig en kat, skal du søge bestyrelsen om tilladelse og udfylde en blanket, hvor du underskriver vilkårene for kattehold.

 • Spørgsmål

  Hvem betaler for hvad?

  Svar

  Lodrette forsyningslinjer såsom vandrør og elektriske ledninger er som hovedregel andelsboligforeningens ejendom, og foreningen betaler nødvendige reparationer.
  Vandrette ledninger er dine egne, og du betaler selv for reparationer. Du betaler også selv for blandingsbatterier, wc, håndvask, bruser m.m.
  De lodrette ledninger til elmåleren er foreningens ansvar, mens kontakter, relæ m.m. er dine egne.
  Foreningen har ansvar for lejlighedernes radiatorer, mens du selv skal betale for eventuel udskiftning af ventiler.

 • Spørgsmål

  Min radiator er kold, virker den ikke?

  Svar

  Alle radiatorer er forsynet med Danfoss termostatventiler. De må ikke tildækkes - heller ikke af gardiner.
  Hvis der er tilpas varmt i rummet, og radiatoren er kold, er det ventilen der lukker for at spare på varmen. Den lukker op igen, når temperaturen i rummet falder.
  Opsætning af maskiner

 • Spørgsmål

  Må jeg opsætte opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler?

  Svar

  Ja, men du skal opfylde nogle betingelser, som du får på skrift af viceværetenrne eller hos bestyrelsen. De skal også afleveres til viceværterne.