System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[System.Object]

Søg


Søgeresultater ({{searchresults.length}})


Ingen resultater

Alternativt infomøde

Tags: Info

12. maj 2020

Coronakrisen gør det desværre stadig umuligt at holde et informationsmøde. Hvornår det kan lykkes kan ikke siges, men vi må nok forvente at forsamlingsforbuddet bevirker at vi skal hen engang
i august før det måske er muligt.


Fremover vil al information blive offentliggjort i de ophængsskabe som findes i hver ende af blokkene, samt på hjemmesiden. Her både i form af egentlige informationsmeddelelser men også i
referater fra bestyrelsesmøder kan der måske findes svar på nogle af jeres spørgsmål.
Vi skal gøre vores bedste for at være så hurtige som muligt.


I første omgang vil den med entreprenørerne endelige aftalte tidsplan blive tilgængelig.
Den forventes offenliggjort i næste uge, uge 22.


Det er vort håb at vi medio august får leveret en prøvealtan som placeres i en af gårdene så alle
kan få et indtryk af hvad der venter.


De første beboere har allerede fået besøg til opmåling af vinduer, og et landinspektørfirma har lavet en digital opmåling af bygningerne. Dette for at altanfirmaet kan udarbejde det nødvendige
tegningsmateriale. I gården er der ved at blive rettet trapper ud, og de første altaner er pillet ned.


Vi ved mange har spørgsmål. Til dette har vi oprettet en mailadresse: byggeprojekt@ab-nyrnberggården.dk Der vil ikke blive givet personlige svar, men der vil blive oprette en FAQ på hjemmesiden ud fra spørgsmålene, så man løbende kan finde svar på spørgsmål, på hjemmesiden. 


Vi kan ikke love at alt besvares, men vi skal prøve så godt vi kan.
Gode ideer osv. modtages gerne, men husk på at vi er meget begrænset af kommunens krav i
forhold til bl.a. altanernes udtryk m.v.


Nye og større altaner gør at vi må beslutte nogle fælles retningslinjer for brug og afskærmning.
Som det kan ses i referat fra det netop afholdte bestyrelsesmøde, har vi nedsat et udvalg som
skal forberede forslag til behandling på næste generalforsamling. Det kunne fx være farve på afskærmning, brug af grill, og meget andet.
Vedrørende adgang til ens lejlighed er det entreprenøren der varsler, første gang 2 uger før ved
opslag i ens opgang, og 2 dage før ved en seddel i ens postkasse. Dette i forbindelse med opmåling af vinduer, og senere ved montering. Også varsler vedrørende altannedtagning vil entreprenøren hænge op i opgangene.


Husk at tømme postkassen, særligt i perioder hvor der må forventes at ligge en varsling.
Men følg med på hjemmeside og i udhængsskabe.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

;