System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[System.Object]

Søg


Søgeresultater ({{searchresults.length}})


Ingen resultater

Anvendelse af pulterrum

Regler for brug af loft- og kælderrum er som følgende:

  • Den primære benyttelse af kælder-/ og loftsrum er opbevaring. Dog tillades mindre reparationer fx. lapning af cykler m.v., når dette arbejde alene vedrører brugeren selv, eller husstanden.
  • Der må ikke foretages ændringer i det lejede uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen, herunder i installationerne.
  • Med mindre der årligt afregnes strømforbrug, må der ikke tilsluttes el-apparater i konstant brug.
  • Der må aldrig ske erhvervsmæssig brug af lokalet, altså brug hvor man får en modydelse/penge for det man laver, eller normalt ville have fået det. Det betyder, at en tømrer fx ikke må stå og tilpasse en bordplade, som han skal ud og montere hos 3. mand. Det er således ikke afgørende om man er tilmeldt med et erhverv på sin adresse, men hvordan man benytter lokalet.
  • Rummene må endvidere ikke udlånes til, eller benyttes af andre, idet det kun er beboerens og dennes husstand der må benytte lokalet.
  • Lokalet må ikke benyttes til stue, overnatning osv., hvorfor det ikke må indrettes som beboelse med fx. sofaer.
  • Det er beboerens pligt, at sørge for at loft og kælderrum er aflåst.

 

Bestyrelsen vil uden videre, evt. efter fremsendelse af påbud, opsige aftalen, hvis ovennævnte regler ikke følges.

Opsigelse kan ske uden grund, med kort varsel, når det ikke er en del af boligen, men et separat lejet pulterrum.

Ved pulterrum der indgår i aftalen om boligen, risikerer man ved overtrædelse af ovennævnte regler, at blive ophævet/ekskluderet.

;