System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[System.Object]

Søg


Søgeresultater ({{searchresults.length}})


Ingen resultater

Aflysning af ordinær generalforsamling

28. januar 2021

AB Nyrnberggården
Aflysning af ordinær generalforsamling 28⁄1-2021
 
Kære andelshavere
 
Først og fremmest en tak til jer 142 der havde fulgt bestyrelsens opfordringer til at stemme pr. fuldmagt og ikke møde op fysisk pga COVID-19 restriktioner.
 
5 andelshavere forlangte, hvilket de ikke kan nægtes, at være fysisk til stede. Med et forsamlingsforbud på 5 var det, da også dirigent og formand skulle være tilstede, umuligt at afvikle en generalforsamling.
 
Jeg skal ikke undlade at udtrykke min skuffelse over det ikke var muligt at få vedtaget regnskab og budget, samt af få gennemført et valg til bestyrelsen. Men begrundelserne for, efter min opfattelse bevidst og koordineret, at afvise 142 andelshaveres stemmer ved at kræve at være tilstede fysisk, må de 5 selv stå til ansvar for. Ej heller et forslag om at dele sig op i 2 grupper hvor den ene i et nabolokale talte stemmerne og dermed var kontrollanter for at alt gik retfærdigt til, kunne af de 5 accepteres som en måde at få afviklet generalforsamlingen på.
 
Bestyrelsen er sig bevidst at et manglende godkendt regnskab kan give udfordringer fx i forbindelse med optagelse af lån og salg og køb af andele. Men vi er en sund forening, og mit håb er, at bankerne vil vise forståelighed for den situation mange af jer uforskyldt er landet i.
 
Vi er i gang med et omfattende renoverings- og altanprojekt, et byfornyelsesprojekt af vores gårde forestår, ejendommen skal vedligeholdes, ansvaret som arbejdsgiver skal varetages, der skal forberedes en udskiftning af vores dørtelefoner, tages stilling til dræn i forbindelse med gårdprojektet og søges byggetilladelse til aflukning af Trægården.
Dette nogle af de opgaver bestyrelsen har den kommende tid.
 
En renovering af vaskeriet vil blive sat i bero indtil der kan vedtages et budget.
 
Den nuværende bestyrelse har over for mig udtrykt, at den er sig sit ansvar bevidst og vil derfor fortsætte sit arbejde indtil det igen er muligt at alle andelshavere kan samles, så der kan afvikles en generalforsamling.
 
 
De bedste hilsner
 
Klaus Sørensen
Formand
;