System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[System.Object]

Søg


Søgeresultater ({{searchresults.length}})


Ingen resultater

Nye altaner, facaderenovering og vinduer

Tidsplan mv.

Tidsplan opdateret d. 27. juni 2021 - se PDF-filer til download

Download her

Tidsplan opdateret d. 29. maj 2020 - se PDF-filer til download

Til alle beboere.
Nu er det lige før den synlige del vort renoverings- og altanprojekt endelig går i gang. Hvad der
skal ske og meget mere kan I læse nærmere om i den medfølgende omdelte informationsskrivelse
fra AI.


Får vi så leveret det vi fælles har besluttet på flere generalforsamlinger?


Ja vi får nye vinduer med smalle sprosser i en ordentlig kvalitet med 2 lags termoruder. 3 lags
termoruder er vi gået bort fra, da det ikke ville give en ekstra effekt, men kun være dyrere. Det kan
i øvrigt oplyses, at vi ved skift til nye energirigtige 2 lags vinduer, følger den sidste energirapport
fra 2017, vil vi spare lidt over 300.000 kr. om året i varmeudgifter, i gennemsnit ca. 700 kr. pr. lejlighed om året, samt nedsætte vort CO2 udslip med knap 70 ton. Dette er jo også værd at tage
med.


Og vi får foretaget en facaderenovering.


Og ja vi får alle en ny og større altan, lidt større end vi oprindelig havde regnet med.
For at alle stuelejligheder kan få altan, har bestyrelsen besluttet at vende kældertrapperne udad.
Det er dog, som det ser ud pt, ikke muligt at etablere altan i en enkelt lejlighed. Beboerne er orienteret herom.


Økonomien i projektet ser god ud, og man kan i vedhæftede budget se, at der samlet set blev
vedtaget et budget på 100.237.741,- kr., hvilket efter indkomne tilbud, og indgåelse aftaler med
rådgivere, viser et samlet budget på 88.397.510,- kr.
Der var derudover ikke budgetteret med en egenbetaling, men 100% belåning, men da der siden
er sparet en del op, grundet driftsoverskud og salg af lejeboliger, budgetteres der nu med en
egenbetaling på 15.000.000 kr.


Nu skal man selvfølgelig være forsigtig med selvros, men vi er meget tilfredse med det vi her kan
præsentere for jer. Dette kunne vi dog ikke have gjort uden god rådgivning, og den har vi fået,
både fra AI, fra vor administrator, fra vore ansatte og gennem input fra mange af jer.


Det havde selvfølgeligt været ønskeligt at vi kunne præsentere informationen på et møde så I
kunne stille spørgsmål, men ikke alt kan vi som bestyrelse påvirke.


De bedste hilsner


Bestyrelsen

;