System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[System.Object]

Søg


Søgeresultater ({{searchresults.length}})


Ingen resultater

Facaderenovering - Ofte stillede spørgsmål

Vi ved mange har spørgsmål. Til dette har vi oprettet en mailadresse: byggeprojekt@ab-nyrnberggården.dk


Vi har nu fået et par spørgsmål og kommentarer.
Vi vil forsøge en gang om ugen at samle op og få lavet svar, men da der er flere involveret
kan vi ikke love at alt bliver besvaret i første omgang.

Hvor finder jeg brugervejledning til mine nye vinduer?

Det gør du her.

Hvor finder jeg vedligeholdelsesguide til min nye altan?

Det gør du her.

Altanstørrelser:

I blok A, facade 1 (mod vest), Bremensgade 1. – 4. sal bliver altanerne 1,1 * 3,81 meter

I blok A, facade 2 (mod øst), Bremensgade stuen bliver altanerne 1,3 * 3,03 meter

I blok B og C, facade 3 og 5 (mod vest), Trægården og Nyrnberggade stuen – 4. sal, bliver altanerne 1,3 * 3,66 meter


Brug af altan, køb af tilbehør m.v.:

Generalforsamlingen afgør på kommende (ordinære) generalforsamling, regler for brug af altanen, samt opsætning af tilbehør m.v. til altanen, herunder sejl m.v. Bestyrelsen vil arbejde på at fremlægge forslag herom.

Jeg har netop haft besøg af vvs’eren. Hvordan bliver gulvet genetableret hvis det ikke kan
genbruges.
Hvem skal sørge for at gulvet har samme overflade behandling?

Af vores beskrivelse fremgår følgende.

Trægulv: Kvalitet som Fjordal gulve med sortering select. Gulve leveres eller tildannes til ekstisterende gulve som er 100x30 mm i tykkelsen er forudsat, men måles på stedet. Gulve leveres olieret med naturolie.

Plankegulv udlægges med min. plankebredde over 2 bjælker. Der må ikke udføres flyverstød. Der må ikke forekomme endesamlinger foran døråbninger.

Langs alle kanter afsluttes med 10 mm luft for optagning af bevægelser i træværket.

Gulvplankerne skal ligge mindst 1 uge indendørs på byggepladsen inden de benyttes, for at tilpasse sig husets fugtighed og temperatur. Rummets luftfugtighed skal være som anvist af leverandør, ellers risikerer entreprenør at hans arbejde kasseres.

Overfladen skal fremstå ensartet i alle rum.

Der bliver ikke leveret anden overfladebehandling i form af maling, lak eller lign.

Skal der foretages arbejder i ens lejlighed ved montering af de nye altaner?
Pga. ferieperiode har vi ikke kunne tjekke med rådgiver, så svaret er med de forbehold der er sket
en udvikling de seneste uger. Skulle det være tilfældet vil der blive rettet på svaret efter sommerferien.
Det forventes ikke man skal ind i lejlighederne, men det er ikke endelig afklaret endnu.
Dette forventes at ske i september når statistikken ( beregninger af bæreevnen) er på plads.


Varslinger:
Flere har spurgt til en varsling om nedtagning af altaner i Blok C, Nyrnberggade karreen.
Dette var en fejlvarsling. Vi har overfor entreprenør påpeget det vigtige i at varsle rettidigt og rigtigt.
14 dage før i opgang, og 2 - 3 dage før i postkassen, når arbejde kræver adgang til lejligheden.
Det betyder, at nedrivning af altaner i Nyrnberggade, først sker fra uge 40, sidste i september 2020.

Nøgler:
Spørgsmål om man kan vente med at aflevere til sidste øjeblik og om man får besked inden.
Vi skal opfordre til at aflevere nøgler, og man kan jo ligeså godt få det gjort nu som senere.
Det er kun nøgle til ens egen lejlighedsdør, og en kopi kan man til små penge få lavet i en nøglebar.
Men det er frivilligt om man vælger denne løsning eller er hjemme når håndværkere skal have adgang. Første gang der skal være adgang er i forbindelse med vinduesopmålingen som foregår netop nu. Der varsles inden adgang til ens lejlighed er påkrævet. Og der bankes altid på inden man går ind, såfremt der er udleveret nøgle.

Afskærmninger af de nye altaner:
Dette spørgsmål vil blive taget op på den kommende ordinære generalforsamling til en fælles beslutning. Vi har allerede modtaget en ide fra jer, og tak for det, flere er velkommen.
Bestyrelsen vil samle op og præsentere forslag på generalforsamlingen. Men overordnet forestiller vi os dog at evt. afskærmning, materiale og farvevalg skal være ens for alle, altså ikke det rene anarki.

Hvorfor skal altanerne hives ned så tidligt? Er det nødvendigt når der går mange måneder inden der sker andet uden for min lejlighed? 
Det er en kompliceret opgave logistisk at få et projekt af denne art planlagt, og på et tidspunkt vil der være betydelig flere platforme i gang end vi lige ser nu. I forhold til tidsplanen er det nødvendigt at lægge arbejdsfrie perioder ind, så uforudset arbejde ikke medfører at næste entreprenør ikke kan komme til.

For en mere fyldestgørende besvarelse er spørgsmålet sendt videre til vor rådgiver,

;