System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[System.Object]

Søg


Søgeresultater ({{searchresults.length}})


Ingen resultater

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål:
Jeg vil sælge min lejlighed, hvad gør jeg?

Svar:
Kontakt viceværterne, som anviser obligatorisk vurderingsmand og el- og vvs-syn på lejligheden. Læs også bestyrelsens vejledning til sælgere.
Ændringer i lejligheden

Spørgsmål:
Må jeg ændre bærende konstruktioner?

Svar:
Du skal have bygrådgiver tilknyttet et ombygningsprojekt, der omfatter bærende, lyd- og/eller brandmæssige konstruktioner. Byggerådgiveren skal udarbejde et notat om beregninger og tegninger af konstruktionen efter ombygningen. Rådgiveren skal mindst én gang tilse udførelsen af ombygningen og gøre rede for, at ændringerne er udført som foreskrevet. Du skal tilknytte en bygningsrådgiver, som er CVR-registreret og har rådgiver forsikringsdækning. Hvis bestyrelsen kræver det, skal du kunne fremvise en skriftlig rådgiveraftale samt beregningerne. Du skal selv betale rådgiveren.

Spørgsmål:
Må jeg forandre eller flytte forsyningslinjer som fx vandrør?

Svar:
Nej.

Spørgsmål:
Må jeg blænde døre, nedsænke lofter eller rive en væg ned?

Svar:
Tilladelse gives normalt, men kontakt først viceværterne, som vil orientere dig om krav om byggetilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen og fuldmagt fra bestyrelsen.

Spørgsmål:
Må jeg flytte en radiator eller få en større opsat?

Svar:
Det spørgsmål skal du drøfte med viceværterne.

Spørgsmål:
Min nabo støjer, hvad gør jeg?

Svar:
Prøv først at snakke med naboen, som måske ikke har tænkt på, hvor lydt der er i vores ejendom.
Er det kun dig, der er generet, så henvend dig til bestyrelsen i kontortiden. Bestyrelsen vil forsøge at løse problemet ved at snakke med naboen.
Er flere generet af støj, så giv bestyrelsen en skriftlig klage med underskrifter fra så mange som muligt. Klagen bliver overdraget til administrator, som tager sig af problemet.
Hvis problemet fortsætter, så gentag klagen med tidspunkter og støjens art.

Spørgsmål:
Er det tilladt at have hund eller kat i lejligheden?

Svar:
Det er ikke tilladt at have hund.
Det er tilladt at have en kat pr. lejlighed. Hvis du vil anskaffe dig en kat, skal du søge bestyrelsen om tilladelse og udfylde en blanket, hvor du underskriver vilkårene for kattehold.

Spørgsmål:
Hvem betaler for hvad?

Svar:
Lodrette forsyningslinjer såsom vandrør og elektriske ledninger er som hovedregel andelsboligforeningens ejendom, og foreningen betaler nødvendige reparationer.
Vandrette ledninger er dine egne, og du betaler selv for reparationer. Du betaler også selv for blandingsbatterier, wc, håndvask, bruser m.m.
De lodrette ledninger til elmåleren er foreningens ansvar, mens kontakter, relæ m.m. er dine egne.
Foreningen har ansvar for lejlighedernes radiatorer, mens du selv skal betale for eventuel udskiftning af ventiler.

Spørgsmål:
Min radiator er kold, virker den ikke?

Svar:
Alle radiatorer er forsynet med Danfoss termostatventiler. De må ikke tildækkes - heller ikke af gardiner.
Hvis der er tilpas varmt i rummet, og radiatoren er kold, er det ventilen der lukker for at spare på varmen. Den lukker op igen, når temperaturen i rummet falder.
Opsætning af maskiner

Spørgsmål:
Må jeg opsætte opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler?

Svar:
Ja, men du skal opfylde nogle betingelser, som du får på skrift af viceværetenrne eller hos bestyrelsen. De skal også afleveres til viceværterne. 

;