System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[System.Object]

Søg


Søgeresultater ({{searchresults.length}})


Ingen resultater

Fællesarealer og faciliteter

Udendørs

I gårdene er der fire fælles grill, som kan benyttes af alle. Man skal selv købe trækul m.m. Grillriste skal rengøres efter brug.

Der findes to gårdtoiletter ved bagsiden af Trægården nr. 6 samt Nyrnberggade nr. 36, som hoveddørsnøglen passer til.

Trapperum og opgange er indrettet og godkendt som adgangs- og flugt-/brandveje, derfor må man ikke stille effekter af nogen art i ejendommens trapperum (opgange).

Det betyder bla., at der ikke må stilles cykler, barnevogne, sko, blomster, møbler (fx skostativ), varer, affald osv. i opgangene, da det kan medvirke til udbredelse af brand eller hindre personers flugt og brandvæsnets indsats i tilfælde af brand.

 Se også foreningens husorden.

Storskrald:

I skraldeskurene i Trægården er der et separat rum til storskrald. Hoveddørsnøglen passer til hængelåsen nærmest skralderummet.

Storskrald er effekter, der muligvis kan genbruges, så som møbler, madrasser, tæpper og cykler. Mens gamle køkkener, fliser, murværk, brædder og lignende er byggeaffald, som du selv skal fragte til genbrugspladsen - fx genbrugspladsen i Vermlandsgade.

Trækvogn:

Har du brug for en trækvogn, så er du velkommen til at henvende dig til viceværterne.

Nyrnberggårdens tidligere trækvogn blev stjålet, men nu har viceværterne indkøbt en ny vogn, som står til beboernes rådighed.

Bestil tid hos viceværterne og medbring dit vaskekort eller din gadedørsnøgle. Du kan låne vognen mod at aflevere vaskekort eller nøgle.

Cykler og barnevogne:

Hver af de tre boligblokke er inddelt i to sektioner med adgang til cykelkældre fra kældertrapperne.

De udendørs cykelstativer er ofte overfyldt, og hvert år arrangerer viceværterne cykelindsamling. Indsamlingen varsles med opslag på gadedørene og information på hjemmesiden.

Der er ingen desiderede pladser til barnevogne og klapvogne, men tal med viceværterne.

;